Вставьте much, many, little или few

Вставьте much, many, little или few 1 many2 much3. much/much4. few5. much/many/little6. much/much7. little8. few9. much10. little11. many12. many/ much13. little14. few15. little 1. many. 2. much. 3. much, much. 4. few. 5. much, many, little. 6. much, much. 7. little. 8. few. 9. much. 10. little. 11. many. 12. many, much. 13. little. 14. […]

Эссе «спортпен айналасын ба «

Эссе "спортпен айналасын ба " дауысБрнш байлы -денсаулы , денсаулы адамны е ымбат дниес. Сондытан бз денсаулыымызды ныайту шн спортпен айналысуымыз керек. Футбол ойнауда, шаы тебу де де, гимнастикамен айналысу да т.б. спортпен айналысу жатады. Тпт, ар креу, ааш жару секлд й шаруасын атаруда спортпен шылданандай пайда болады. Ал ыздарды й сыпырып, терезе сртп ыдыс-ая […]