Червона стрічка коротше синьої на 17 см, а зелена довше синьої на 3 дм на скільки сантиметрів червона стрічка коротше зеленої

Червона стрічка коротше синьої на 17 см, а зелена довше синьої на 3 дм на скільки сантиметрів червона стрічка коротше зеленої

 • На 47 см
  17см + 3дм = 17см + 30см = 47 см
  1дм = 10 см
 • Х см - червона стрічка
  х + 17 синя
  (Х + 17) +30 зелена

  х + (х + 17) = 30 + (х + 17)
  2х + 17 = 47 + х
  х = 30 червона
  30 + 17 = 47 синя
  47 + 30 = 77 зелена
  77-30 = 47 см на стільки коротше